Havuz Nem Alma Cihazları kapalı havuzlarda nem alma işlemini gerçekleştirmek için kullanılır. Ortam havasında bulunan su buharının kısmi basıncı doyma basıncından düşük ise, havuz suyu yüzeyinde buharlaşma meydana gelir. Bunun sonucu havadaki nem miktarı istenilmeyen bir seviyeye yükselmektedir. Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 ‘ göre % 40 – % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Havuz nem alma santrallerinde ısı geri kazanım plakası hem nem alma hem de tekrar ısıtma proseslerinde rol alır. Dış hava sıcaklığı, mahal sıcaklığı, mahal nemi gibi birçok parametreye göre nem alma ihtiyacını belirler ve bu ihtiyacı en düşük enerji tüketimi ile sağlayacak çalışma modunu belirler. Mikro işlemcili tam otomatik kontrol sistemi ile birlikte üretilir. Bu sayede tüm kullanım şekillerinde sonucu garanti edecek şekilde cihaz üzerindeki elemanları kumanda eder.